top of page

AT-H AS

Hvorfor en regnskapsfører?

AT-H AS kan hjelpe deg med all dokumentasjon, og ha oss som regnskapsførere kan  vi hjelpe deg med å forstå reglene for skatt og MVA. La oss bruke tiden på alle regler som sørger for at du får med alle fratrekk du har rett på, dette er viktig til både skatteoppgjør, næringsoppgave og MVA-melding for bedriften din. Det kan du spare veldig mye tid på om du overlater alle disse oppgavene til oss, vi har over 40 års erfaring. 

At-H AS

Grunnen til at du skal velge AT-H AS bedrift er at du da ikke trenger å bruke tiden til sette deg inne i de er mange mange ulike oppgaver som skal utføres innen for bedriften økonomi.  Vi er klare til å hjelpe deg med å dekke flere av bedriftens behov innen økonomistyring og administrasjon. Oppgaver vu gjør for deg er:

  • Bokføring

  • Rapportering

  • Lønns kjøring

  • Årsoppgjør

  • Budsjettering

  • Fakturering

  • Etablering av selskap

  • Rådgivning

Ved å ha AT-H AS som bedriftens regnskapsfører vil du unngå alle de feilene i et regnskap som kan få alvorlige følger for bedriften din. Det krever likevel mye erfaring å unngå feil. Vi har over 40 års erfaring så du kan ha fokus på bedriften din mens vi sørger for at tallene dine alltid stemmer.  Ikke la deg lure av billige internet tjenester. Velkommen til oss i 5.etg på Kyvik-bygget på Kaien. 

STOLTE KLIENTER

AT-H AS
bottom of page